Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

Predsjednica katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)
 

 

Vanjski suradnici
 
 • Izv.prof.dr.sc. Milan Mesić – izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Srećko Kirin - docent
 • Doc.dr.sc. Sanja Mandić - docent
 • Doc.dr.sc. Marina Šekutor - docent
 • Doc.dr.sc. Vesna Horvat - docent
 • dr.sc. Marija Milić - poslijedoktorand
 • Maja Lukić - asistent
 • Tara Rolić - asistent
 • Ivana Marković - asistent
 • Jelena Omazić - asistent
 • Tihana Pavošević - asistent

 

 

Povijest razvoja
 

Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek osnovana je i započela s radom osnutkom Fakulteta u prosincu 1998. godine.  Katedru je vodio od 1998. do 2009. godine prof.dr.sc. Gordan Lauc, od 2010. do 2021. prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac. Od 2021. predsjednica Katedre je doc.dr.sc. Barbara Viljetić.

 

U skladu s misijom Medicinskog fakulteta Osijek, a na inicijativu tadašnje predsjednice Katedre za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju, prof.dr.sc. Ljubice Glavaš-Obrovac osnovan je Zavod za medicinsku kemiju, biokemiju i laboratorijsku medicinu 27. studenog 2017. godine. Od osnutka do danas predstojnica Zavoda je prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac. 

 

U rujnu 2021. osnovana je nova Katedra za laboratorijsku medicinu i farmaciju čiji su članovi postali dosadašnji članovi Katedre za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju: doc. dr. sc. Stana Tokić, doc. dr. sc. Marijana Jukić, doc. dr. sc. Dario Mandić, te Ivana Jelavić, univ. bacc. med. lab. diagn.  

 

Katedra izvodi nastavu na studijskim programima Medicinskog fakulteta Osijek iz kolegija: Medicinska kemija i biokemija 1, Medicinska kemija i biokemija 2; Interakcija hrane i gena, Vitamini i minerali u zdravlju i bolesti, Život stanice; Kemija, Biokemija, Analitička kemija, Instrumentalne mjerne tehnike i uređaji, Hematologija, Hematologija s laboratorijskim tehnikama, Klinička biokemija 1, Klinička biokemija 2, Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama 1,  Klinička biokemija s laboratorijskim tehnologijama 2, Eksperimentalne metode u biomedicini I i II, Toksikološka kemija, Kultura stanica u biomedicinskim istraživanjima, Klinička hematologija, Molekularna genetika i molekularni mehanizmi, Kontrola i osiguranje kvalitete u biomedicinskom laboratoriju, Laboratorijske tehnologije u kliničkoj biokemiji, Kliničko-toksikološke analize, Oksidacijski stres i slobodni radikali – mehanizmi djelovanja, Laboratorijska dijagnostika u forenzičkoj medicini, Osnove medicinske kemije i biokemije, Kultura stanica u biomedicinskim istraživanjima, Tehnologija rekombinantne DNA, Apoptoza te Imunokemijske i elektroforetske metode.

 

Znanstveno-istraživači rad: članovi Katedre su izuzetno uspješni u znanstveno-istraživačkom radu u područjima biomedicine i zdravstva i prirodnih znanosti. Bave se fenotipskim profiliranjem i ispitivanjem protutumorskih učinaka novih spojeva, istraživanjem genetske podloge autoimunih bolesti štitnjače, kao i bolesti povezane s polimorfizmima sustava HLA. Nadalje, istražuju ulogu lipidnih splavi i glikokonjugata u razvoju i regeneraciji živčanog sustava. Uz  patentnu prijavu rezultate svog rada objavljuju u prestižnim svjetskim časopisima, te prikazuju na kongresima u obliku plenarnih i pozvanih predavanja, a dio spoznaja primjenjuju u dijagnostici.  

Znanstvene i stručne suradnje uspostavljene su sa Sveučilištem u Pečuhu (Mađarska), Sveučilištem Rutgers (USA), Institutom za sudsku medicinu u Bonnu (Njemačka), Sveučilištem u Varšavi (Poljska); Sveučilištem u Sao Paolu (Brazil), Sveučilištem Palacky, Olomouc (Češka) Sveučilištem u Sofiji (Bugarska), Sveučilištem u Torontu (Kanada) kao i brojnim domaćim znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama.