Predavanja

Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. VEDRANE IVIĆ, prof.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

NASTUPNO PREDAVANJE DR.SC. VESNE BILIĆ KIRIN, dr. med.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

NASTUPNO PREDAVANJE PRIM. DR. SC. MELITE VUKŠIĆ POLIĆ, dr. med.
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

DR. SC. JOSIPE FLAM, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno zn...
Read More
Poziv

Poziv

na javnu obranu teme doktorske disertacije 25. ožujka 2021. godine u 13:00h...
Read More
Poziv

Poziv

na javnu obranu teme doktorske disertacije25. ožujka 2021. godine u 12:00h...
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

DR. SC. MARINE  FERENAC  KIŠ, mag. mol.biol., pristupnice Natječaja za izbo...
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

DR. SC. ZORINA  MAKAROVIĆA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u nasl...
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

DR. SC. RAJKE  LULIĆ  JURJEVIĆ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u ...
Read More
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

DR. SC. KORALJKE  BAČIĆ  BARONICA, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor...
Read More