Katedra za biofiziku i medicinsku fiziku

Predsjednik katedre
 

 

Nastavnici i suradnici (u radnom odnosu s fakultetom)
 

 

 

Vanjski suradnici

 

 

 • doc. dr. sc. Bojan Resan - docent

 

 

Gostujući profesori:

 

 

 • prof.dr.sc. Igor Jovanović 
 
Web katedre:

 

www.physics.mefos.hr

 
 
Povijest katedre:

 

Do osamostaljenja Medicinskog fakulteta u Osijeku 1998. godine Katedru za medicinsku fiziku i biofiziku vodila je izv.prof.dr.sc. Jasminka Brnjas Kraljević uz uključivanje stručnih suradnika iz KBC Osijek. Ubrzo nakon toga Katedru nastavlja voditi doc. dr. sc. Damir Zucić te se 2007. godine formira Katedra za  biofiziku, medicinsku statistiku i medicinsku informatiku. Slično tome, Katedra za radiologiju formirana je nakon osamostaljenja fakulteta i vodio ju je prof.dr.sc. Slavko Šimunić. 2006 godine Katedra se spaja s Katedrom za opću kliničku onkologiju, pod vodstvom prof.dr.sc. Zdenka Krajine i nakon njega doc. dr. sc. Gordana Šarića. 2015. godine odlukom o ustrojstvu Medicinskog fakulteta nastaje Katedra za biofiziku i radiologiju koju vodi izv. prof.dr.sc. Dario Faj, a od 2020. Katedru vodi doc. dr. sc. Hrvoje Brkić. 

 

Katedra izvodi predmete na različitim studijima iz područja fizike i radiologije:

 

Integrirani studij medicine

 • Medicinska fizika i biofizika, Biomehanički modeli primjenjivi u lokomotornom sustavu, Radiologija,

Studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike:

 • Fizika i biofizika

 

Članovi Katedre sudjeluju u nizu znanstvenih i tehničkih projekata iz područja medicinske fizike, biofizike, radiologije i radioterapije od kojih su najvažniji:

 

projekti financirani od Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA):

 • Strengthening Radiological Protection of Patients and Medical Exposure Control (RER 9093), suradnik Dario Faj;
 • Upgrading the Quality Assurance/Quality Control Programme in Radiotherapy in Croatia (CRO 6008), voditelj Dario Faj;
 • Implementing QA/QC in advanced radiotherapy techniques (CRO 6010), voditelji Dario Faj, Mladen Kasabašić;
 • Image quality and dose optimization in computer tomography (CRO 6015), voditelji Dario Faj, Mladen Kasabašić;

 

projekt sufinanciran od ESF-a i MZOS-a:

 • Measurement and modelling of neutron dose equivalent around medical linear accelerators (HR3.2.01.), voditelj Hrvoje Brkić, mentor Dario Faj.

 

projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanost:

 • Karakterizicija radiofotoluminiscentnih dozimetara za mjerenja u poljima teško nabijenih čestica, suradnik Hrvoje Brkić;
 • Biološka važnost dipeptidil peptidaze III i njezin utjecaj na zdravlje čovjeka, suradnik Hrvoje Brkić;

 

U gore navedene međunarodne projekte uključen je i niz znanstvenika iz inozemstva što omogućuje razvijanje međunarodne suradnje s niz inozemnih institucija.

 

Članovi katedre su kativno uključeni u djelovanje EURADOS kolaboracije:

prof.dr.sc. Dario Faj - Voditelj zadatka 4 u radnoj grupi 12 (Dosimetry in medical imaging)

doc. dr. sc. Hrvoje Brkić - Voditelj zadatka 10  u radnoj grupi 6 (Computational dosimetry), Voditelj Monte Carlo grupe u radnoj grupi 9 (Radiation dosimetry in radiotherapy)

doc. dr. sc. Mladen Kasabašić suradnik u radnoj grupi 9 (Radiation dosimetry in radiotherapy)